Yabancı işçi çalıştırma izni

Türkiye’de Yabancı İşçi Çalışma İzni

Evde veya işyerinde yabancı uyruklu işçi veya personel çalıştırmak isteyen işverenlerin dikkatine!; yabancı eleman çalıştırmadan önce mutlaka çalıştırma şartları, çalıştırmanın cezası, izin değerlendirme kriterleri, teşvikleri ve çalışma izni başvurusu hakkında mutlaka detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılmak istenilen yabancı bakıcı ile işyerinde (fabrika, şirket vb. kurumda) çalıştırmak istediğiniz personel ve işçi için çalışma izni başvuru koşulları ve kriterleri ciddi değişkenlik göstermektedir. Tek ortak nokta ise ev hizmetlisi içinde işyerinde çalıştırmak istediğiniz personel için yurt içi ve yurt dışı başvuru çalışma bakanlığı sayfasından elektronik imza “e-imza” ile yapılmaktadır.

Şirketlerde yasal olarak yabancı işçi ve personel çalıştırma konusunda işverenler gerekli şartları taşıyor olması zorunludur. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “ULUSLARARASI İŞ GÜCÜ KANUNU” gereği gerekli şartlar ve kriterleri taşımayan işveren işçi ve personeli için çalışma izni alamaz! izin başvurusu red edilir. Bilinmesi en önemli detay çalışma izni senede 1 sefer alınan fakat her ay Türk personel gibi SGK sigortasını düzenli ödemek demektir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Maliyeti Nedir?

Türkiye’de yabancı işçi çalıştırmanın en düşük maliyeti kanun gereği asgari ücret üzerinden maaş ve sgk giderleridir. Bir yabancı işçiyi yasal çalışma izni çalıştırmak istiyor ise minimum asgari maaş üzerinden sigortalı göstermek zorundadır. Tabiki devlet teşvikleri işverenler sürekli istihdamı artması için devlet tarafından desteklenmektedir. 

Örneğin;

2019 – 2020 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarı :2558.40 TL

Günlük Brüt:85,28 TL olmuştur.

Damga Vergisi:19,42 TL

SGK Primi :358,18 TL

İşsizlik Sigortası :25,58 TL

Gelir Vergisi:134,32 TL

İşçi Net Ücreti :2020,90 TL

2019 – 2020 yılı Asgari Ücret İşverene Maliyeti

Brüt Asgari Ücret :2558,40 TL

SGK İşveren Payı:396,55 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Primi:51,17 TL

İşverene Toplam Maliyeti:3006,12 TL

Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Bekar bir işçi için :191,88 TL

Evli İşçi İçin :230,26 TL

Evli Bir Çocuklu İşçi İçin :259,04 TL

Evli İki Çocuklu İşçi İçin :287,82 TL

Evli Üç Çocuklu İşçi İçin :326,20 TL

Yabancı İşçi Çalıştırma Ücretleri 2019-2020 

Çalışma izinlerinde, işçi ve personel için verilecek Asgari Ücret katları aşağıda yazılmıştır.

Asgari Ücret                  :2558,40 TL

Asgari Ücret 1,5 Katı   : 3837,60 TL

Asgari Ücret 2 Katı      : 5116,80 TL

Asgari Ücret 3 Katı       : 7675,20 TL

Asgari Ücret 4 Katı       : 10233,60 TL

Asgari Ücret 6 Katı       : 16629,60 TL

Yukarıda yazılan rakamlar şirketlerde çalıştırılmak istenen işçi ve personel görevine göre en az verilmesi gereken zorunlu ücretler; çalışma izni başvurusu yapılacak eleman için kullanılan en az Asgari ücret katlarıdır.

Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kâğıt Bedeli – Ücretleri

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kâğıt bedeli de tahsil edilir.

Çalışma İzin Harcı: 

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Değerli kâğıt bedeli 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kâğıt olarak sayılmıştır. 

Bu nedenle Bakanlığımızca, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda değerli kâğıt bedeli alınacaktır. 

İkamet izin harcı “MUAF”

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Çalışma İzin Harçları Ve Değerli Kâğıt Bedelinin Yatırılması

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dâhil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kâğıt bedelleri sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra çalışma izin kartı Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

Çalışma İzni Harç Ücretleri 2019 – 2020

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile belirlenmiş olan 01.01.2019’dan

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

Çalışma İzni – Değerli Kâğıt Bedeli

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 60) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2019dan itibaren geçerli olacak 2019’yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kâğıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Harç ve Kart Ücretleri Ödeme Yapılacak Banka Şubeleri

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir