Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır

Kısa Dönemli İkamet İzni Nedir?

İçişleri bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanun ve yönetmeliği çerçevesinde “Göç İdaresi” yetkisi ve onayı dahilinde vize türlerinden herhangi biri, kanunda tanımlanmış ülke vatandaşı olan yada vize muafiyeti ile Türkiye’ye yasal giriş yapmış ve kriterlere uygun bulunan tüm yabancılara en az (3)ay olmak şartı ile maksimum (2) yıl süreli verilebilen izin çeşidine kısa dönem ikamet izni denir.

İka Göç Danışmalık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belge danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir yabancılara hizmet veren ikamet izni danışmanlık şirketidir. Yabancıların yasal izinleri başvurusu olan ”ikamet izni” ile ilgili tüm işlemlerini %100 garanti ve güvenilirlik çerçevesi içinde yapmaktayız. Sizde size özel imkân ve ekonomik fiyat avantajlarından faydalanmak için bizi hemen arayabilirsiniz.

Aşağıdaki şartları taşıyan Türkiye’ye gelecek ve vize almış yabancılar; kolayca kısa süreli ikamet izni alabilir

Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri Nelerdir?

 • Türkiye’ye bilimsel araştırma amacı ile gelecek yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’deki yapmak istedikleri izinli veya izin gerektirmeyen bilimsel araştırma için ülkesindeki Türk konsolosluklarına amacını belirten beyanı ile vize başvurusu yaptıktan sonra ülkemize girişi gerçekleşen yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. İzin gerektiren bilimsel araştırmalar için; bilimsel araştırmanın sorumlusu olan kültür turizm bakanlığı, üniversite veya diğer kurumlardan izin belgeleri alarak konsolosluklara başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Türkiye’de “gayrimenkul (ev-rezidans-villa vb.) taşınmaz malı bulunan yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye’de yatırım yada ikamet amacı ile yurt içinde veya yurt dışında iken gayrimenkul almış yabancılar; gayrimenkule ait tapu vb. bilgi ve belgeleri ülkesindeki bulunan Türk konsolosluklarına beyan ederek vize başvurusu yapabilir. Türkiye’ye girişini takip eden süre içerisinde kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Türkiye’de iş kuracak yada ticari (bağlantı) görüşme yapacak yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye’de 3 aydan daha fazla ikamet izni talep etmeyi planlayan ticari bağlantı yada iş kuracak yabancılar, Ülkesindeki Türk konsolosluğuna başvuru yaparken, Türkiye’deki iş kuracağı gerçek kişi veya tüzel kişiden gelen davet mektubu ile başvuru yapması gereklidir. Türkiye’ye girişinden sonra göç idaresi tarafından istenen belgeler doğrultusunda eksik olmaması halinde kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye’deki eğitim alınacak kurum yada kuruluştan eğitimin içeriği, yeri, süresi ve konusunu gösteren belge ile vize başvurusu yapabilir. Türkiye’ye girişinden sonra elindeki belgeler ile kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Öğrenci değişim programı ile gelecek yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca özel sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir. Eksiksiz evrakları ile göç idaresine başvurusunu yapan yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Türkçe vb. dil kurslarına katılacak yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa kısa dönem ikamet izni alabilir. Önemli! Türkçe kursu verecek kurum; Milli Eğitim Bakanlığın tarafından izin verilmiş MEB onaylı kurs olmak zorundadır.

 • Türkçe vb. dil kurslarına katılacak yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

 • Turizm (turist) amaçlı gelecek yabancılar; 

-Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye’ye vize yada vize muafiyeti ile 30-60-90 gün olan süre ile giriş yapan yabancılar, turizm amacıyla ikamet izni talebinde bulunması halinde seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

 • Tedavi amaçlı (kamu sağlığını tehdit nitelendirilen hastalıkları taşımamak kaydı ile) gelecek yabancılar; 

-Kimler başvuru yapabilir?

Tüm tedavi, barınma vb giderlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak yabancıdan sağlık sigortası şartı aranmaz. Fakat özel hastanelerde tedavisi yapılacak yabancıdan tüm sağlık vb. giderlerin ödendiğine dair belge ve sağlık sigortası istenmektedir.Tüm belgeleri eksiksiz göç idaresine beyan eden yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Adli ve idari makamların talebi yada kararı ile Türkiye’de kalması gereken yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

İkamet izni süresi kararda ve talepte belirtilen süre kadar verilmektedir. Elinde mahkeme kararı bulunan yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Aile ikameti alma şartları ve kriterlerini kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet izni verilecek yabancılar; 

-Kimler başvuru yapabilir?

En az 3 yıl aile ikamet izni Türkiye’de kalmış olanlardan 18 yaşını tamamlayanlar, 3 yıl aile ikamet izni almış fakat boşanmış yabancılar, destekleyici yani Türk eşin vefat etmesi (ölümü) halinde hiçbir kriter aranmaksızın kısa dönem ikamet izni alabilir.

Not: Aile içi şiddete maruz kaldığını mahkeme kararı ile belgeleyen yabancılar hiçbir şart aranmaksızın kısa dönem ikamet izni alabilir.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  vatandaşı olan yabancılar;

-Kimler başvuru yapabilir?

KKTC kimlik belgesi bulunan tüm yabancılar; en fazla 5 yıl süreli ikamet izni alabilir.

Kısa Dönem İkamet İzni İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Pasaport Fotokopisi
 2. Türkiye’ye Giriş Vizesi yada Kaşeli Sayfa Fotokopisi
 3. Kısa Dönemli İkamet İzni Başvuru Formu
 4. 4 Adet Biyometrik Fotograf
 5. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 6. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  • Hazine Müsteşarlığı 2016 sayılı kanun ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Yukarıdaki gerekli ve istenen belgelere ek olarak Türkiye’ye giriş ve geliş amacını ispatlayan belgelerin sunulması da zorunludur. Örneğin; ticari bağlantı ya da iş kuracak yabancıların temas kuracağı kişi ya da şirketlerden davet mektubu sunması istenebilir. Ya da Türkiye’de taşınmaz malı bulunan kişilerin kısa dönem ikamet izni alabilmek için konutun kendilerine ait olduğunu gösteren resmi belgeleri sunması gerekir. Hizmet içi eğitim programlarına katılacak yabancılardan, eğitim görüleceği kamu kurum ya da kuruşlarından alınacak eğitim süresi ve yerini gösteren belge sunması da istenir.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet izni için aranan kriterlerin bir yada bir kaç tanesinin yerine getirilmemesi,
 • İkamet izni kartı veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya ülkeye giriş yasağı kararı bulunan kişiler
 • Kanun ve yönetmelikteki diğer maddelere uyulmaması halinde.

Size Sunduğumuz Hizmetlerimiz;

 1. İkamet izni dosyanızın hazırlanması,
 2. İkamet izni dosyanızın takibi,
 3. İkamet izni dosyanızda bulunan eksiklerin verilen ek sürede tamamlanması, 
 4. İkamet izni için gerekli tercüme ve noter tasdik işlemleri,
 5. İkamet izni vergi, harç ve kart ücretlerinizin ödenmesi,
 6. İkamet izni için geçerli sağlık sigortası poliçesinin temini,
 7. İkamet izni dosyanız teslim edilirken refakatçi olarak size eşlik ediyoruz.
 8. Diğer tüm ikamet izni işlemlerinizde bizi arayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir