Çalışma İzni Sıkça Sorulan Sorular

En güncel hali ile 2019 – 2020 yılı içindeki değişen kanun ve yönetmeliğe göre; Türkiye’de yabancı uyruklu çalışma izni almak isteyen yabancıların ve yabancı işçi ve personel çalıştırmak isteyen gerçek yada tüzel kişiliğe sahip işverenlerin sıkça sorduğu soruların cevabını sayfamızda kolayca bulabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZNİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Çalışma izni nedir?

 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasındaki çalışma izni başvuru işlemi yaptıktan sonra olumlu sonuçlanması durumunda bakanlık tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesine çalışma izni denir.

Çalışma izni çeşitleri

1-) Süreli çalışma izni

2-) Süresiz çalışma izni

3-) Bağımsız çalışma izni olmak üzere 3 çeşit çalışma izni türü bulunmaktadır. 

 • Çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalıştırılmak şartıyla işçi ve personel için ilk başvuruda en fazla bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilir.

Önemli! Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en fazla (2) iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok (3) üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru sayıldığı için yeni başvuru da bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

 • Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni alabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Önemli! Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

 • 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;

a)Limitedşirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,

c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

 • Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Önemli! Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenir.

Çalışma izni bulunan yabancı oturma izni almak zorunda mı?
 • Hayır, ikamet izni almak zorunda değil!

6735 sayılı kanun kapsamında çalışma izni olumlu sonuçlanan ve 20 gün içerisinde nüfus kayıt sistemine kayıt ettirilen yabancı, çalışma izni kartında yazılı bulunan kanuni süre boyunca oturma izni alması gerekmez! Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine kullanılabilmektedir.

Çalışma iznim bitmek üzere ikamet izni alabilir miyim?

Çalışma izni kartı geçerliliği devam eden yabancı uyruklu işçi veya personel, kanuni süresi bitmeden 60 gün içerisinde son güne kadar ”Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne” yada yetkili aracı kuruma başvuru yaparak amacına uygun türdeki ikamet izni türüne başvuru yapabilir.

Çalışma izni bulunan yabancı oturma izni'ne geçiş yapabilir mi?

Çalışma izni kartı geçerliliği devam eden yabancı uyruklu işçi veya personel, kanuni süresi bitmeden 60 gün içerisinde son güne kadar ”Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne” yada yetkili aracı kuruma başvuru yaparak amacına uygun türdeki ikamet izni türüne başvuru ile geçiş yapabilir.

Çalışma izni kaç günde çıkar?

Değerlendirme kriterlerine uygun olan, herhangi red veya eksik evrakı bulunmayan çalışma izni başvurusu en geç 30 gün içerisinde çıkar.

Çalışma izni kartı kaç günde gelir?

Bakanlıkça değerlendirme kriterlerine uygun bulunan, herhangi bir nedenle RED veya eksik evrakı bulunmayan ve olumlu sonuçlanan çalışma izni kartı maksimum 1 hafta içerisinde işverenin beyan ettiği adrese PTT KARGO ile gönderilir.

Çalışma izni kartı oturma izni yerine geçer mi?
 • Evet! Çalışma izni kartı ikamet izni yerine geçerlidir.
Suriye'liyim çalışma izni alabilir miyim?
 • Evet! Mülteci, uluslararası geçici koruma vb. diğer belgelere sahip Suriye uyruklu vatandaşlar çalışma izni alabilmektedir.

Not: Fakat kaydı bulunmayan ve elinde hiçbir evrakı bulunmayan Suriye’li vatandaşlar çalışma izni alamazlar.

Mülteci statüsünde bulunan yabancıyım, çalışma izni alabilir miyim?
 • Evet! Mülteci statüsü kartı yada belgesi bulunan ve geçerliliği devam eden yabancılar çalışma izni alabilir.
Uluslararası geçici koruma belgesi olan yabancıyım, çalışma izni alabilir miyim?
 • Evet! Uluslararası geçici koruma statüsü sahibi yabancılar çalışma izni alabilir.
Çalışma izni süresi uzatılabilir mi?
 • Evet! Pasaport geçerlilik tarihi en az 6 ay daha devam eden ve Çalışma bakanlığının vermiş olduğu kanuni geçerlilik süresi devam eden çalışma izni kartı sahibi, işvereni ile birlikte kartın bitmesine 60 gün kala itibari ile yabancı çalışma izni süresi uzatabilir. Çalışma izni yenileme başvurusu yapabilir.
Çalışma izni iptal edilir mi?
 • Evet! Çalışma izni işveren tarafından veya bakanlığın belirlemiş olduğu kanun ve yönetmeliklere uyulmadığı tespit edilmesi halinde çalışma izni kartı iptal edilir. 
Çalışma izni nasıl iptal edilir?
 • Evet! İptal edilebilir.

İşveren; işçi ile çalışmayı devam etmek istemiyor ise e-devlet internet sitesindeki e-calismaizni uygulamasındaki Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon portalına e-imza ile giriş yaptıktan sonra önceden hazırlanmış olan iptal dilekçesini sisteme yükleyerek çalışma iznini iptal edebilmektedir.

Bakanlık; yabancı uyruklu işçi veya personel kanun ve yönetmeliklere uymadığı tespit edilmesi halinde çalışma izni iptal edilebilmektedir.

Çalışma izni iptal olursa, ikamet iznide iptal olur mu?
 • Hayır! Hem çalışma izni olup hem de ikamet izni sahibi yabancıların oturma izni iptal olmaz!

Önemli! Fakat sadece çalışma izni ile Türkiye’ye giriş yapmış ve çalışma izni; ikamet izni yerine geçer kanun maddesi ile bulunuyorsa ikamet hakkı bulunmaz. 10 gün içerisinde ülkeden çıkış yapması gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusu kim tarafından yapılabilir?

Çalışma izni başvurusu; gerçek yada tüzel kişiliğe sahip işveren tarafından veya işveren adına yetkili aracı kurum tarafından yapılabilmektedir.

Yetkili aracı kurum nedir? 

Türkiye’de çalışma izni danışmanlık olarak hizmet veren İka Yabancı Danışmanlık ve alanında uzman ekibi bulunan çalışma izni danışmanlık şirketleri tarafından yapılabilmektedir. 2005 yılından beri ika Danışmanlık; yabancılara yetkili aracı kurum olarak hizmet veren çalışma izni danışmanlık firmasıdır.

Türkiye dışındayım, çalışma izni alabilir miyim?
 • Evet! Türkiye’de bulunan gerçek yada tüzel kişiliğe sahip işveren tarafından sizin adınıza yurt dışı; daimi ikamet ettiğiniz ülkedeki Türk elçilik ve konsolosluklarına başvuru yapılarak çalışma izni alabilirsiniz.
Çalışma izni başvurusu ile DEPORT kaldırma yapılır mı?

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan yabancılar, çalışma izni başvurusu yaparak deport kaldırma yapabilir mi? sorunuza hem EVET hem de HAYIR diyebiliriz.

Çalışma izni; ayrıca ülkemizde özel meşruhatlı vize olarak da kanunda geçmektedir. Giriş yasaklarının bir çoğunu özel istizanlı yani meşruhatlı vize kaldırmaktadır. Fakat yabancının Türkiye’den sınır dışı (DEPORT) edilirken pasaport bilgi ekranına konulan ”tahdit koduna” bağlı olarak çalışma izni giriş yapabilir. 

Unutmamalıyız ki! Bazı tahdit kodları yani giriş yasaklarını çalışma izni kaldırmamaktadır. Bu konu ile tavsiyemiz ”pasaport deport sorgulama” yapmadan kesinlikle çalışma izni yapmayınız! Detaylı bilgi ve deport sorgulama için bizi arayabilirsiniz.

Kimler çalışma izni alabilir?

Türkiye’de yasal olarak giriş yapmış olup, en az 6 ay geçerliliğe sahip hem pasaport hem de ikamet izni kart sahibi yabancılar, ülkemize giriş yasağı bulunmayan yabancı yurt dışı çalışma izni başvurusu ile tüm vatandaşlar izin alabilir.

Çalışma izni mi kaybettim! Yenisini alabiir miyim?
 • Evet! Alabilirsiniz.

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden yeni kart talebi oluşturulduktan sonra istenilen harç bedeli ödendikten sonra kartınız adresinize PTT KARGO ile gönderilir.

 

Süreli çalışma izni nedir?

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilir. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Süresiz çalışma izni nedir?

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Bağımsız çalışma izni nedir?

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

Çalışma İzni almasına gerek bulunmayan yabancılar kimlerdir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, Başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4,

Çalışma izni muafiyeti olan yabancılar kimlerdir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorunda mı?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

Çalışma iznim çıktı ancak Çalışma İzni Belgem elime ulaşmadı. Belgemin takibini nerden ve nasıl yapabilirim.

Çalışma bakanlığınca onaylanan çalışma izinlerine ait çalışma izin belgeleri bastırıldıktan sonra PTT kargo ile işveren adresine gönderilmektedir. Sistemimizde kayıtlı cep telefonunuza PTT tarafından bu gönderilerin durumu ile ilgili bildirimler gönderilmekle beraber, gönderinizin durumunu e-devlet üzerinden sisteme girerek ”Başvuru İşlemleri menüsü” Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından “Kart Takip” butonuna tıklayarak da görebilirsiniz

Çalışma izin belgemi kaybettim, yenisini nasıl çıkarabilirim?

Geçerliliği devam eden çalışma izin belgenizin kayıp/çalıntı veya kullanılamayacak şekilde tahrip olması durumunda; e-devlet üzerinden sisteme girilerek ”Başvuru İşlemleri menüsü” Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından “Yeni Kart Talebi” butonuna tıklanarak çalışma izin belgesinin yeniden basılmasını talep edebilirsiniz. Talebinizin uygun görülmesi halinde sizden değerli kağıt bedeli ve çalışma izin harcının yarısı kadar harç yatırmanız e-posta ile talep edilecektir. Belirtilen tutarları yatırmanız halinde yeni çalışma izin belgeniz bastırılarak işyeri adresinize gönderilecektir. E-izin sisteminde kayıtlı bulunmayan çalışma izinleriniz için Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?

Çalışma izin talebi reddedilen yabancılar için, ret işlemine konu olan eksikliğin giderilmesi halinde yeniden çalışma izin başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın Bakanlığımızca reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izni süresi nasıl uzatılabilir?
Çalışma bakanlığınca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
 
Çalışma izni verilen yabancıların SGK yani sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?

Yurtiçinden yapılan başvurularda başvurunun onaylanmasını müteakip 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı olduğu SGK birimine başvuru ile SGK sigortalı girişinin (En az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden) yapılması zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir